Meer over Iris...

Meer over Iris...

Al ruim vijf jaar werk ik met plezier aan SROI. SROI staat voor Social Return on Investment. Kort gezegd betekent dit dat als de gemeente je een opdracht gunt, je de verplichting hebt om in het betreffende project ook werkzoekenden te plaatsen of op te leiden.

In de praktijk blijkt het voor opdrachtnemers soms moeilijk om Social Return toe te passen. Vooral als het om hele specifieke opdrachten gaat zoals bij architecten of accountants. Ik helpĀ ondernemers dan te zoeken naar een creatieve oplossing en ondersteun ze waar nodig. Daar krijg ik enorm veel energie van, vooral als het tot een succesvolle invulling leidt. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Rijswijk-Buiten. Alle ondernemers die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze nieuwbouwwijk, werken in opdracht van de gemeente.

We hebben gekeken hoe de opdrachten eruit zien en wat er nodig is om het gebied woonrijp te maken. Al snel kwamen we er met de ondernemers achter dat naast de reguliere functies, veel werkzaamheden nodig zijn die niet werden opgepakt. Vanuit bepaalde taken waar reguliere arbeidskrachten niet aan toe komen, ontstaat zo een soort nieuwe functie (soort jobcarving). Hierbij kun je denken aan groenonderhoud, schoonmaken van de nog niet opgeleverde woningen en allerlei andere werkzaamheden op en rond de bouwplaats. Naast een baan op de bouwplaats, krijgt de werkzoekende ook allerlei kansen zich verder te scholen of te ontwikkelen. Omdat de bedrijven allemaal in hetzelfde gebied werkzaam zijn, slaan ze soms de handen ineen om gezamenlijk genoeg werk te kunnen bieden aan de werkzoekenden. Zo krijgt deze toch een fulltime baan, is niet meer van een uitkering afhankelijk en heeft weer toekomstperspectief. Dat maakt SROI in Rijswijk-Buiten extra bijzonder en uniek. En de doelstellingen van zowel de gemeente, de ondernemers als de werkzoekenden worden hiermee gerealiseerd.

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken