14 maart: Dag van de 1000 voorbeelden

Dag van de 1000 voorbeelden

Op 14 maart 2019 vieren we de Dag van de 1000 voorbeelden. De organisatie, het samenwerkingsverband Op weg naar 100.000 banen, zet duizend goede voorbeelden van inclusief ondernemen - ondernemers die de Banenafspraak omarmen - in het zonnetje. In de Malietoren in Den Haag vindt die dag een landelijke manifestatie plaats. De samenwerkende partijen van het Werkgeversservicepunt Haaglanden, waaronder WSP Rijswijk, geven invulling aan diverse onderdelen van het programma. 

Mensen met een zogenoemde arbeidsbeperking hebben vaak moeite om een baan te vinden. Het kabinet wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft zij met organisaties voor werkgevers en werknemers de Banenafspraak opgesteld. Die houdt in dat er begin 2026 in totaal 125.000 banen moeten zijn bijgekomen voor mensen met een (arbeids)beperking, waarvan 25.000 banen in de overheidssector.

Op de Dag van de 1000 Voorbeelden krijgen werkgevers die werkgelegenheid bieden aan mensen met een beperking een schouderklopje. Andere werkgevers worden geïnspireerd hun voorbeeld te volgen. Zo hopen we ondernemers die misschien nog net dat ene zetje nodig hebben, enthousiast te maken om ook banen beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking. Een aantal Rijswijkse werkgevers dat al meewerkt aan de Banenafspraak wordt deze dag eveneens in het zonnetje gezet. 

Meer weten over de Dag van de 1000 voorbeelden? Kijk hier voor meer informatie en het programma.

Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken