Over WSP Rijswijk

Onze opdracht

Iedereen die, eventueel met ondersteuning, kan werken bij een gewone werkgever, heeft daarbij recht op hulp vanuit de Participatiewet. De gemeenten voeren de Participatiewet uit. WSP Rijswijk is namens de gemeente Rijswijk het contactpunt voor alle werkzoekenden én werkgevers in Rijswijk die kandidaten met enige afstand tot de arbeidsmarkt een kans gunnen. Meer weten over de Participatiewet? Klik hier

Om dit optimaal te kunnen doen, is samenwerking met de regio onontbeerlijk. Die samenwerking is gezocht in de aansluiting bij het regionale WSP Haaglanden. Hierin bundelen onder andere verschillende gemeenten, WerkgeversServicepunten, Patijenburg, UWV en VNO-NCW hun krachten. Meer weten over WSP Haaglanden? Klik hier.

Meer weten over WSP Rijswijk

Neem contact met ons op voor meer informatie!

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken