Missie WSP Rijswijk

Iedere Rijswijker die kan werken, moet de kans krijgen op een betaalde baan. Wij ondersteunen Rijswijkers zonder werk door hen zich te laten ontwikkelen en te begeleiden naar betaald werk. 

In Rijswijk zijn veel werkgevers en vacatures, maar ook veel werkzoekenden. Vraag en aanbod komen niet altijd bij elkaar. Met name de groep werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt komt lastig aan een (vaste, betaalde) baan, terwijl deze groep mensen veel potentie heeft, een kans verdient om zijn/haar talenten in te zetten, zich te ontwikkelen, ‘mee te doen’ en financieel onafhankelijk te worden. 

Samen met werkgevers wil het WSP Rijswijk (duurzame) werkgelegenheid creëren voor werkzoekenden, ook zij met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. We laten werkgevers zien welke toegevoegde waarde werkzoekenden met een arbeidsbeperking voor hun bedrijf kunnen hebben, hoe zij deze mensen een kans kunnen geven, hoe zij sociaal kunnen ondernemen en hun MVO-doelstelling kunnen vormgeven.

WSP Rijswijk matcht de personeelsvraag van werkgevers met werkzoekenden, waaronder kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze kandidaten geven we een persoonlijk maattraject en de nodige ondersteuning/begeleiding om hen klaar te maken voor hun nieuwe baan.

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken