Advies over regelingen en subsidies

Advies over regelingen en subsidies

De overheid ondersteunt betrokken werkgevers met diverse regelingen. Die regelingen verschillen per doelgroep.
WSP Rijswijk levert advies op maat.

Direct naar onze accountmanagers

No-risk polis

Twijfelt u over het aannemen van een sollicitant met een arbeidsbeperking? Het risico op uitval is wellicht hoger dan normaal. Dan kunt u gebruik maken van de no-riskpolis bij UWV. Bij ziekte betaalt UWV de polis aan u uit en u blijft bij ziekte het loon aan uw werknemer doorbetalen. De hoogte van de vergoeding aan u door UWV hangt af van de cao of van het soort dienstverband. UWV doet de ziekmelding bij de gemeente en de gemeente ontvangt ook een melding van UWV bij volledig herstel. Nieuw is dat werkgevers die mensen in dienst nemen (die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn én die langer dan een jaar een WW-uitkering van UWV ontvangen), ook met de no-riskpolis worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte.

Fiscale voordelen

Er zijn twee soorten fiscale voordelen voor werkgevers die vallen onder de Wet Tegemoetkoming Loondomein:

  1. Loonkostenvoordeel (LKV) met een maximale tegemoetkoming van € 6.000 per jaar voor een periode van drie jaar, voor werkgevers die iemand in dienst nemen die valt onder: oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, werk- nemers met een arbeidsbeperking of arbeidsongeschikte werknemers die herplaatst zijn.
  2. a. Lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het maximale LIV is € 2000 per jaar.
    b. Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (Jeugd-LIV) met een maximale tegemoetkoming van € 3.286,40.

Bekijk voor de actuele stand van zaken de websites van UWV en de Belastingdienst.

Loonkostensubsidie (LKS; Banenafspraak)

U kunt een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Dat is iemand die niet in staat is om zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit kunnen bijvoorbeeld schoolverlaters zijn van PrO/VSO. Als een medewerker minder productief is, kunt u loonkostensubsidie (LKS) ontvangen van de gemeente. Dit wordt vastgesteld door middel van een loonwaardemeting. Het verschil in productiviteit wordt dan gecompenseerd. De loonkostensubsidie die u ontvangt, is het verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en maximaal 100% van het wettelijk minimumloon. Een deskundige van WSP Rijswijk bepaalt de loonwaarde op de werkplek.

Loonwaardemeting en aanvulling salaris

Wilt u iemand met een verminderde arbeidsproductiviteit als gevolg van een handicap of ziekte aannemen? Dan kunt u een gecertificeerde loonwaardemeting laten uitvoeren door een van onze specialisten. We kijken hoe hoog de productiviteit is ten opzichte van een collega met volledige arbeidsproductiviteit. Is die productiviteit bijvoorbeeld 70%? Dan betaalt u ook maar 70% van het salaris en vult de overheid het salaris aan tot 100% van het minimumloon.

Loondispensatie Wajong

Voor medewerkers met een Wajong uitkering van het UWV is er een speciale regeling: de loondispensatie. Lees hier meer. 

 

Leren en Werken

Het Programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt en arbeidsmarkt(kansen) te versterken.
Het Leerwerkloket Haaglanden bevordert werkend leren en biedt onafhankelijk advies over leren en werken — voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers.
Het Leerwerkloket werkt onder andere samen met SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB.

Subsidies
Er is een aantal financiële mogelijkheden om leren en werken binnen uw organisatie te stimuleren.

Meer weten? Neem contact op met het Leerwerkloket Haaglanden. Of kom langs bij het WSP Rijswijk.

WSP Rijswijk levert advies op maat

Weten wat WSP Rijswijk voor u kan doen?
Ga eens in gesprek met een van onze accountmanagers.

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken