Werkwijze WSP Rijswijk

WSP Rijswijk maakt werk van werk

U bent op zoek naar personeel: gemotiveerde en geschikte mensen voor het werk dat gedaan moet worden. WSP Rijswijk helpt. Onze accountmanagers kennen uw branche én de kandidaten. Wij matchen uw personeelsvraag met de juiste mensen.

We hebben alle kennis en ervaring in huis om te zorgen dat uw vacatures goed worden ingevuld. Zonder administratieve rompslomp en mét zoveel mogelijk gebruik van de regelingen die er zijn. Denk aan een proefplaatsing. Zo krijgt de kandidaat de kans om zich te bewijzen in de praktijk met behoud van uitkering en leert u een kandidaat echt kennen.

Regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken:

  • Loonkostensubsidie (banenafspraak)
  • No-riskpolis (banenafspraak)
  • Jobcoach (banenafspraak)
  • Fiscale voordelen

Meer weten? Kijk ook eens op:

Maatwerk

Onze dienstverlening is altijd maatwerk. Als werkgever krijgt u een vaste accountmanager als aanspreekpunt. Ook werknemers krijgen een vast aanspreekpunt: hun eigen werkconsulent. De werkconsulenten van WSP Rijswijk kennen hun kandidaten persoonlijk en weten wat hun talenten en vaardigheden zijn, wat de kandidaten motiveert en wat ze voor uw bedrijf kunnen betekenen.
Beiden houden regelmatig vinger aan de pols, ook na de plaatsing.

Regionale samenwerking

WSP Rijswijk werkt samen met de gemeente Rijswijk en WSP Haaglanden (een samenwerking van verschillende gemeenten en werkgeversservicepunten in Haaglanden, Patijnenburg, UWV, VNO-NCW en veel lokale werkgevers). 

Meer weten over WSP Haaglanden? Kijk dan op de website WSP Haaglanden.

Meedoen werkt

Iedere Rijswijker die kan werken, moet de kans krijgen op een betaalde baan. Als mensen weer kunnen meedoen in de samenleving ontmoeten ze nieuwe mensen en verdienen ze hun eigen geld.

Werkzoekende mensen hebben recht op hulp vanuit de Participatiewet en dus van de gemeente, die de Participatiewet uitvoert. 

Meer weten over de Participatiewet? Lees de folder Participatiewet van het WSP Haaglanden (pdf).

Weten wat WSP Rijswijk voor u kan doen?

Nieuwsgierig naar wat WSP Rijswijk voor u kan betekenen? Ga eens in gesprek met een van onze accountmanagers. 

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken