Social return

Social Return

Met 'social return' geeft u gemotiveerde kandidaten een kans op de arbeidsmarkt en levert u een belangrijke bijdrage aan arbeidsparticipatie. 

Het is een afspraak om de inkoopkracht van gemeenten in te zetten om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen.

Aan leveranciers wordt gevraagd om bij aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsgrens, 5% van de inschrijfsom te besteden aan (tijdelijke) arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen.

Lees meer over de hernieuwde social return bouwblokken

Wilt u weten hoe u 'social return' in uw opdrachten kunt vormgeven? Neem dan contact op met het WSP

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken