Compliment van WSP Rijswijk voor EVS Infrabouw

Mooie opstap naar loopbaan voor jonge werkzoekende

WSP Rijswijk heeft een compliment gegeven aan EVS Infrabouw voor een succesvolle invulling van social return door dit bedrijf. EVS heeft een jonge werkzoekende een kans gegeven om betaald werkervaring op te doen en ook nog een voor het werk benodigd certificaat te behalen.

Iedere Rijswijker die kan werken, moet de kans krijgen op een baan. Daarom zet Rijswijk in op SROI: Social Return on Investment. De gemeente verstrekt jaarlijks veel opdrachten aan bedrijven. Bij aanbestedingen boven een bepaald bedrag wordt de SROI-regeling als contractvoorwaarde opgenomen, met als doel extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met grote(re) een afstand tot de arbeidsmarkt.

Betaalde werkplek
EVS heeft van de gemeente de opdracht gegund gekregen om de bushaltes op het Genereaal Eisenhowerplein op te hogen. Om aan SROI te voldoen heeft EVS zich vervolgens ingezet om op dat werk een betaalde werkplek te creëren voor een jongere. Dat is gelukt! Deze jonge medewerker kon naast werkervaring opdoen in het vak ook direct zijn VCA-certificaat halen (VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers). Zo heeft EVS Infrabouw de jonge medewerker een mooie opstap geboden naar een loopbaan in de grond-, wegen en waterbouw (infra). Daarvoor is een compliment volledig op zijn plaats!

Kansen
De gemeente Rijswijk besteedt veel opdrachten uit in de bouwsector. Dat biedt dat kansen voor werkzoekenden. Wil je meer weten? Kom langs bij het WSP Rijswijk of bel voor een afspraak.

Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken