Concrete aanpak van ondernemers helpt inwoners aan baan

Concrete aanpak van ondernemers helpt inwoners aan baan

Eén van de actiepunten in het Lokaal Sociaal Akkoord is om innovatieve projecten te starten die bijdragen aan de doelstelling zoveel mogelijk banen te creëren voor mensen voor wie het moeilijk is op eigen kracht een baan te vinden. ‘MVO in de praktijk’ is zo’n innovatief project. De bedoeling van ‘MVO in de praktijk’ is dat deelnemers aan het project als ambassadeurs via hun eigen netwerk proberen inwoners met een uitkering vanuit de Participatiewet, geplaatst te krijgen in een baan. Het afgelopen half jaar hebben zich 5 partners als ambassadeur opgeworpen. En hun inspanningen hebben vruchten afgeworpen. Mede dankzij de bijdragen van de ambassadeurs, konden we 10 kandidaten in een fulltime en 1 kandidaat in een parttime functie plaatsen.    

MVO staat voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of zich inzetten om mensen die aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan aan de slag te laten gaan. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. Niet alleen financiële overwegingen of druk van buitenaf spelen een rol bij MVO. Veel bedrijven doen het omdat zij fatsoenlijk zaken willen doen. Ze willen een steentje bijdragen aan de maatschappij.

Extra kansen
In het kader van eerdergenoemde actie uit het Lokaal Sociaal Akkoord is met een aantal Rijswijkse ondernemers gesproken. Zij wilden het initiatief nemen om tot een heel directe en concrete aanpak te komen. Hun intentie was om via een afzonderlijke projectaanpak – MVO in de praktijk - direct extra kansen te creëren voor mensen met een Participatiewet-uitkering. Deze, uiteindelijk 5, werkgevers treden op als ambassadeur voor dit doel en manifesteren zich als een soort werkgeversmakelaar. Zij hebben ieder een aantal mensen ‘in portefeuille’ gekregen dat via deze aanpak extra kansen krijgt, hetzij in het bedrijf van de ondernemer zelf, dan wel bij collega`s binnen hun netwerk. Dat deze concrete aanpak werkt, blijkt uit de resultaten!

Wilt u ook ambassadeur worden? Neem contact op met WSP Rijswijk.

Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken