Samenwerking met bedrijfsleven levert 34 nieuwe banen op

Samenwerking met bedrijfsleven levert 34 nieuwe banen op

De samenwerking tussen de gemeente, het WerkgeversServicepunt Rijswijk, bedrijvenbelangenorganisatie Rijswijk (BBR) en andere partners die het Lokaal Sociaal Akkoord hebben ondertekend, werpt zijn eerste succesvolle vruchten af. Gezamenlijk hebben ze in het eerste halfjaar van 2018 maar liefst 34 extra betaalde banen gerealiseerd. Daarmee zijn de eerste meetbare opbrengsten van het Lokaal Sociaal Akkoord een feit.

Hoge ambities en concrete acties voor het versterken van de bedrijvigheid en meer werkgelegenheid in Rijswijk. Dat zijn de ingrediƫnten van het Rijswijkse Lokaal Sociaal Akkoord, dat op 1 februari 2018 is ondertekend door de gemeente, de Rijswijkse bedrijvenbelangenorganisatie BBR en andere betrokken organisaties. In totaal 35 partijen verbonden zich met de ondertekening aan de intentie om zo veel mogelijk banen in de regio te creƫren, met speciale aandacht voor mensen voor wie het lastig is een baan te vinden. In het akkoord staat hoe we dit met concrete activiteiten de komende twee jaar willen bewerkstelligen.

Aanjaagfunctie
Wethouder Jorke van de Pol van Sociaal domein is trots op de eerste behaalde resultaten. "We willen dat iedereen die kan werken, daadwerkelijk aan de slag gaat. Daar hebben we het lokale bedrijfsleven wel bij nodig. De BBR vervult hierin een belangrijke aanjaagfunctie. Zij verkennen tijdens bezoeken aan de bij hen aangesloten bedrijven de mogelijkheden. Ons Werkgeversservicepunt zorgt dan dat er een juiste match komt tussen werkgever en werkzoekende. Het is mooi dat die samenwerking nu al tot dit resultaat heeft geleid. Dat is een veelbelovende stap op weg naar het waarmaken van onze gezamenlijke ambitie. Ik hoop dat nog meer bedrijven zich zullen aansluiten bij de BBR en dit streven zullen omarmen. Zo kunnen we nog meer inwoners die nu nog aan de kant staan, aan het werk helpen."

Deel deze pagina:
Facebook Twitter LinkedIn

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken