Simon Ririassa - Matcher

Simon Ririassa

"Ik krijg energie van mensen aan een baan helpen. Ik ben dan ook van mening dat ieder mens over talenten en kwaliteiten beschikt en deze kan benutten op een werkplek binnen onze maatschappij. De afgelopen 20 jaar heb ik met heel veel verschillende mensen gewerkt in het kader van bemiddeling. Enige tijd geleden kwam de kans voorbij een uitzendbureau op te zetten…ook daar heb ik veel plezier in gehad.        
Ik heb iets met mensen die om welke reden dan ook, ongeacht hun levensfase en achtergrond, onvoldoende in staat zijn zichzelf duurzaam staande te houden in deze soms harde- en op diverse gebieden gecompliceerde samenleving. Mensen stimuleren en motiveren om vanuit eigen kracht stappen te zetten…dat zie ik als mijn missie."   

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken