Samen werken aan werk

Ondernemen met je hart

We weten dat veel werkgevers maatschappelijk ondernemen een warm hart toedragen. Ze geven graag een kans aan mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben. Ze ondernemen met hun hart. Maar hoe geeft u dat handen en voeten in uw eigen bedrijf? En hoe zorgt u dat dat niet te veel tijd kost? Uw bedrijfsresultaat staat natuurlijk voorop. Wij weten de weg in de wereld van subsidies en regelingen waar u als werkgever gebruik van kunt maken. Maak vrijblijvend een afspraak en we geven u passend advies. Gratis.  


Alvast meer weten? Lees de factsheet Banenafspraak, ondernemen met je hart.

Mogelijkheden genoeg

U bent sociaal ondernemer wanneer u kwetsbare groepen een kans geeft in uw bedrijf, denk aan jongeren of ouderen of werkzoekenden met een uitkering. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, en daar zijn ook weer passende regelingen en subsidies voor beschikbaar. U kunt ook een stap verder gaan en uw verdienmodel inrichten op financiële én sociale winst. Met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) gaat u nóg een stap verder en richt u zich op winst voor mens, milieu en uw bedrijf. Lees er meer over op MVO Nederland. Of kijk op Ondernemen met je hart.

Leerwerkloket Haaglanden

Het Programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio’s Leerwerkloketten gevormd, zo ook in de regio Haaglanden.

Het Leerwerkloket Haaglanden werkt onder andere samen met SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Het Leerwerkloket biedt onafhankelijk advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers.

Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten? Neem contact op met het Leerwerkloket Haaglanden. Of kom langs bij het Leerwerkloket in WSP Rijswijk.

De partners en werkgevers waarmee we samenwerken